Preventívna medicína

Diagnostické a laboratórne vyšetrenia

Stomatológia

Možnosť krátkodobej hospitalizácia, infúzna terapia

 

Interné vyšetrenia

Chirurgia mäkkých tkanív